lauantai 1. huhtikuuta 2017

Puut kaatuu!

Heti tontin hankinnan jälkeen aloimme suunnittelemaan tontille talon paikkaa ja pihoja. Puita oli runsaasti ja tiesimme jo tonttia hankkiessa, että puita tulisimme kaatamaan useita. Koska tontti sijaitsee luonnonkauniilla alueella ja lähinaapureita on vain yksi, oli meille tärkeää säilyttää tontilla mahdollisimman luonnollinen ilme. Puita kaadettaessa on ensiarvoisen tärkeää muistaa se, että kaadettua puuta ei takaisin saa. Myöhemmin on helpompaa kaataa muutama ylimääräinen puu kuin miettiä miten saisi ratkaistua puunkaadosta aiheutuneet mahdolliset haitat.

Toukokuu 2016.
Työnjohtaja-insinööri ja hänen rakennusmestari-isänsä pohtivat talon paikkaa yhdessä.

Oman projektimme kohdalla kaadoimme ensin itse puut tulevan talon paikalta, jotta näkisimme paremmin talon perustusolosuhteet. Tulisimme rakentamaan talon kalliorinteeseen ja tämän takia halusimme nähdä kallion muodon ja kaadon jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Kun rakennuspaikalta puut oli kaadettu ja suunnitelmat pihapiiristä tehty, pyysimme tontillemme ammattilaisen arvioimaan muiden kaadettavien puiden määrän ja rahallisen arvon. Täten pystyimme arvioimaan otammeko tontille koneellisen puunkaadon vai metsurin kaatamaan puut käsin. Tontillamme kaadettavia puita oli niin paljon, että koneellinen puunkaato tuli meille kannattavammaksi. Koska päätimme myös myydä puut pois, saimme myytävällä puulla kuitattua kaadosta aiheutuneet kustannukset.

Runsaasti puita.
Pihasuunnitelmassa meille oli tärkeää jättää puita näkösuojaksi tonttimme ja naapurin tontin väliin. Myös rantaan tahdoimme jättää muutaman isomman puun näköalan takia. Rakennuspaikalta maaperä viettää rantaa kohti ja tältä alueelta halusimme kaataa puut. Pihasuunnitelmassa tälle alueelle olemme kaavailleet isoa nurmikenttää ja talolta rantaan vievää polkua, jota pitkin veneen voi laskea vesille. Pystyyn jätettävät puut merkitsimme nauhoilla ja puunkaato tapahtui koneellisesti marraskuussa.

Marraskuu 2016
Puunkaatosuunnitelmia.


Raskasta koneistoa.
Puut kaatuu!
Puunkaadossa on hyvää myös huomioida se minkälaisia puita kaadetaan ja minkälaiselta tontilta. Syytä on esimerkiksi miettiä halutaanko tontille lisää valoa ja usein poistetaan myös puut, joissa hyönteiset viihtyvät. Kuusi on puulajina hyvin varjostava puu ja kuuset kaatamalla saadaan tontille lisää valoisuutta. Toisaalta kuusi on hyvä näkösuoja, joka voi olla syy niiden säilyttämiselle. Lehtipuissa on sekä hyvät että huonot puolensa. Ne ovat kauniita ja niissä näkyy upeasti vuodenaikojen vaihtelu. Toisaalta keväisin niistä lähtee runsaasti siitepölyä ja syksyisin lehdet varisevat pois. Rakennuspaikan ympäristöstä on syytä kaataa puita paljon, jotta puista tippuva roska ei likaa kattoja sekä terasseja ja tuki verikouruja. Puunkaatoon liittyvät luvat on syytä myös selvittää tontti- ja kuntakohtaisesti.

Ennen.

Jälkeen.
Kuten edellisistä kuvista näkee niin puunkato toi suuren muutoksen rantaa kohti olevaan näköalaan. Valtaosa puista sai väistyä maiseman tieltä, mutta muutamia mäntyjä ja koivuja jätimme pystyyn luomaan yksityisyyttä ja luonnonläheistä ilmettä. Kuvien ulkopuolelle jäävän tonttialueen säilytimme mahdollisimman luonnonmukaisessa tilassa ja vain kuuset kaadettiin.

Panoraama kuva rakennuspaikan yläpuolelta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti