maanantai 10. huhtikuuta 2017

Rakennuslupaa hakemassa

Kuten jo tonttiin liittyvässä kirjoituksessa mainitsimme, niin rakennusluvat olivat jo kaupanteon yhteydessä tällä tontilla olemassa. Tontillemme olisi saanut rakentaa 450 m2 päärakennuksen, 150 m2 autotallin ja 100 m2 sivuasunnon. Tällaisessa tilanteessa rakentaminen olisi nopeaa aloittaa, sillä rakentamiseen tarvitaan vain muutoslupa jo olemassa oleville piirustuksille. Meidän rakennushaaveissa oli kuitenkin toteuttaa huomattavasti pienempi kokonaisuus, joten taloudellisesti meille tuli kannattavaksi rauettaa olemassa olevat luvat ja hakea kokonaan uusi lupa taloamme varten. Näin ollen vanhoista luvista hyvitettävällä summalla pystyimme kattamaan uuden rakennusluvan ja saimme lisäksi vielä pienen palautuksen.

Kuva: rakennuslupa.fi.

Rakennuslupahakemukseen kannattaa varata aikaa, sillä hakemukseen tarvitaan useita eri asiakirjoja ja näiden käsittely kunnassa vie oman aikansa. Inkoossa kuten monessa muussakin kunnassa on käytäntönä, että rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu kerran kuussa käsittelemään lupahakemukset. Tavallisesti lupa-asiakirjojen tulisi olla kunnassa noin 3 viikkoa ennen kokousta. Meidän projektissamme rakennuslupahakemukseen liitettiin seuraavat asiakirjat.

Rakennuslupahakemus
Rakennuslupahakemus-lomakkeeseen kootaan yleistiedot rakennusprojektista, -paikasta, tehtävistä toimenpiteistä sekä hakijoista.

Rakennushanke (RH1) -lomake 
Rakennushankeilmoitus sisältää tiivistetysti tärkeimmät tiedot rakennuksesta sekä omistajista.

Omistus- tai hallintaoikeuden osoittavat asiakirjat
Rakennusluvan hakijat osoittavat näillä asiakirjoilla hallitsevansa tonttia tai rakennuspaikkaa. Meidän tapauksessamme kunta sai tiedon hallintaoikeudesta kiinteistörekisteriotteesta. 

Asemapiirros
Asemapiirros laaditaan mittakaavaan 1:500 tai 1:1000 riippuen tontin koosta. Asemapiirros osoittaa mm. tontin tarkat rajat, maanpinnan korot, tonttitiet, karkean pihasuunnitelman ja tärkeimpänä rakennettavien rakennusten sijoittelun.

Talon paikka asemapiirroksessa.

Pääpiirustukset
Pääpiirustukset sisältävät rakennuksen pohja- ja julkisivukuvat sekä leikkauskuvan. Lisäksi pääpiirustuksiin kirjataan tavallisesti rakennuksen päävärit sekä savuhormin detaljipiirustus.

Jätevesijärjestelmän piirustukset
Koska kohteemme rakennetaan haja-asutusalueelle, missä kunnallista vesi- ja viemäriverkkoa ei ole, oli uudisrakennustamme varten tehtävä jätevesijärjestelmän piirustukset. Nämä piirustukset sisältävät tarkat tiedot kohteen jätevesien käsittelyjärjestelmästä käyttö- ja huolto-ohjeineen sekä lisäksi LVI-asemapiirroksen, josta näkee järjestelmän sijoittelun tontille.

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
Tällä lomakkeella ilmoitetaan onko kyseessä uuden järjestelmän rakentaminen vaiko vanhan uusiminen. Lomakkeeseen kerätään tiedot rakennuspaikasta, rakennuksesta ja rakennuksen jätevesistä sekä niiden käsittelystä.

Rakennushankkeesta ilmoittaminen rajanaapureille
Rakennuslupaa haettaessa on kuultava myös naapureita. Tämä tarkoittaa sitä, että naapureille on esiteltävä rakennushanke ja naapuri osoittaa allekirjoituksellaan saaneensa tiedon tulevasta projektista. 

Energiatodistus
Energiatodistuksella todennetaan rakennuksen energiatehokkuus. Nykysäädösten mukaan omakotitaloa ei saa rakentaa, ellei se ole tarpeeksi energiatehokas. Talotehdas tekee tavallisesti tarvittavat laskelmat.

Esimakua julkisivuista.

Esimakua pohjapiirrustuksista.

Osa rakennuslupahakemuksen asiakirjoista tulee toimittaa useampana kappaleena. Meidän tapauksessa esim. asemapiirros sekä pääpiirustukset tuli toimittaa kolmena paperikopiona sekä erikseen vielä sähköisesti. Monessa kunnassa on nyt jo käytössä lupapiste-palvelu, jolloin kaikki rakennusluvan asiakirjat toimitetaan vain sähköisessä muodossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti